XLVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 07, wrzesień 2017

W dniu 14 września 2017 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XLVII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu XLVI/17 z dnia 05 września 2017 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec –projekt 60/17;
b)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice  –projekt 61/17;
c)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027 – projekt 62/17;
d)    zmian w budżecie na 2017 rok – projekt 63/17.
8.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
9.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png