Z obrad 46. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 06, wrzesień 2017

phoca thumb l 4 Posiedzenie odbyło się w dniu 5 września br. Porządek obrad, do którego nie zgłoszono uwag ani dodatkowych projektów uchwał, został przyjęty jednogłośnie.

    Po dyskusji w ramach punktów: ,,interpelacje i zapytania” oraz ,,wnioski i oświadczenia radnych”, dotyczącej, m.in. sytuacji ekonomicznej w szkołach ponadgimnazjalnych, a także w staszowskim szpitalu, skarbnik Jolanta Piotrowska przedstawiła informację o dotychczasowym wykonaniu budżetu powiatu staszowskiego i wieloletniej prognozie finansowej. O realizacji przedsięwzięć i wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, za pierwsze półrocze 2017 roku, poinformował dyrektor szpitala Józef Żółciak.

    Następnie, jednogłośnie przyjęto 8 uchwał, które dotyczyły:
1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów,
2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11, w Branżową Szkołę I Stopnia,
3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, ul. Koszarowa 7, w Branżową Szkołę I Stopnia,
4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie” w Połańcu, ul. Ruszczańska 23, w Branżową Szkołę I Stopnia,
5. zmiany Uchwały Nr XL/9/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,
6. zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie,
7. zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,
8. zmian w budżecie na 2017 rok.

    Ostatnim punktem obrad było sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami, które złożył przewodniczący Zarządu, starosta staszowski Michał Skotnicki.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png