Obradował Zarząd Powiatowy OSP

Utworzono: środa, 02, sierpień 2017

phoca thumb l 1Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Staszowie, odbyło się w Sielcu, w dniu 1 sierpnia br. Otworzył je i prowadził prezes, starosta staszowski Michał Skotnicki. Główne punkty posiedzenia dotyczyły organizacji tegorocznych powiatowych zawodów pożarniczo-sportowych oraz zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
     W związku z planowanych do rozegrania na stadionie ,,Pogoni Staszów”, w terminie zawodów pożarniczych, meczu eliminacyjnego Polska-Szwecja do finału mistrzostw Europy w piłce nożnej do lat 16, uzgodniono, że tegoroczne zawody odbędą się w Sichowie Małym, na tamtejszym obiekcie sportowym. O zasadach tegorocznego rozdziału dotacji z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na utrzymanie gotowości jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz remonty strażnic, poinformował komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania oferty wydania albumu pt. ,,Strażacy ziemi staszowskiej”, co uczynił red. Stanisław Bukowiec z Agencji Wydawniczej ,,Palindrom” s.c. z Bochni. Album miałby się ukazać w połowie przyszłego roku i zawierać historię z ostatnich dziesięcioleci, a także stan obecny jednostek OSP z terenu powiatu staszowskiego, a także Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.
    Przed zamknięciem obrad prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta Michał Skotnicki podziękował wszystkich druhom za zorganizowanie i udział w tegorocznych zawodach pożarniczych na szczeblach gminnych i wyłonieniu reprezentacji na wrześniowe zawody powiatowe w Sichowie Małym.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png