Powiatowe wsparcie dla gmin

Utworzono: piątek, 28, lipiec 2017

phoca thumb l 1W dniu 26 lipca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, podpisano umowy dotacji dla dwóch gmin powiatu staszowskiego. W imieniu powiatu umowy podpisali: starosta staszowski Michał Skotnicki, członek Zarządu Powiat Jerzy Chudy oraz zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Monika Michalec.  

 
     Dotacje, ze środków finansowych Powiatu Staszowskiego otrzymały gminy: Rytwiany oraz Szydłów. Pierwsza z gmin, reprezentowana przez wójta Grzegorza Forkasiewicza oraz skarbnik Mirosławę Szewczyk, otrzymała 27 tys. 804 zł, na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sichowie Dużym”. Natomiast w imieniu gminy Szydłów, dofinansowanie w kwocie 55 tys. 900 zł, na realizacją zadania pn. „Dostawa wozu asenizacyjnego”, odebrali: wójt Jan Klamczyński oraz skarbnik Alicja Kłonicka.

Tekst: Michał Skrętek
Foto: Piotr Wielecki

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png