XLV Sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 17, lipiec 2017

W dniu 20 lipca 2017 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XLV Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XLIII/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku i Protokołu XLIV z dnia 30 czerwca 2017 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek –projekt 41/17;
  b)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 42/17;
  c)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 43/17;
  d)    przyjęcia informacji z realizacji w 2016 roku „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych” – projekt 45/17;
  e)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 46/17;
  f)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 47/17;
  g)    zmian w budżecie na 2017 rok – projekt 48/17.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png