Oficjalnie rozpoczęto budowę obwodnicy Staszowa

Utworzono: środa, 12, lipiec 2017

phoca thumb l 8Po ponad 7-letnim procesie planowania, konsultacji społecznych i uzgodnień środowiskowych, w dniu 11 lipca br., dokonano oficjalnego rozpoczęcia budowy obwodnicy Staszowa. Niemniej, rozpoczęcie inwestycji należy datować na koniec kwietnia br., od momentu przekazania placu budowy, a samo rozpoczęcie prac na przełom maja i czerwca br. Wcześniejsze uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID dla etapów II i IV pozwoliło na rozpoczęcie prac przygotowawczych, m.in. wycinki drzew oraz odhumusowania terenu. Prace te aktualnie trwają i mają być wykonane do końca lipca br.
    W ceremonii oficjalnego rozpoczęcia inwestycji udział wzięli, m.in.: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski, starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy, przewodniczący Rady Miejskiej Staszowa Dominik Rożek, zastępca burmistrza miasta i gminy Staszów Ewa Kondek, zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Karol Rożek, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych FART w Kielcach Mirosław Szczukiewicz, kierownik budowy Kajetan Żaba–Żabiński, kierownik projektu Maciej Grzeszczak i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska.
    Północno-zachodnia obwodnica Staszowa, to inwestycja długo wyczekiwana. Usprawni i ułatwi ruch w regionie, wpłynie na rozwój miasta, a poprzez znaczne ograniczenie ruchu kołowego w centrum Staszowa, poprawi warunki życia jego mieszkańców. Długość budowanego odcinka wynosi 4,87 km.  W znacznej części obwodnica przebiegać będzie przez tereny leżące poza miastem, łącząc trzy drogi wojewódzkie: nr 765 - Osiek-Staszów-Chmielnik, 757 - Stopnica-Staszów i 764 - Staszów-Raków-Kielce. Inwestycja będzie miała swój początek rondem na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Targową. Następnie przebiegać będzie niemal równolegle z torami kolejowymi i mniej więcej na wysokości stacji PKP przetnie się z drogą na Stopnicę – tu również powstanie rondo. Kolejne dwa zupełnie nowe skrzyżowania okrężne zbudowane zostaną na przecięciu nowej obwodnicy z trasą na Chmielnik, tuż przed Oględowem, i trasą na Raków-Kielce, za Radzikowem, koło placówki Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Nieco wcześniej nowa obwodnica, nowoczesnym mostem, przetnie rzekę Czarną. Na całej długości obwodnicy przewidziano poprowadzenie drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu. Droga na większości swojej długości będzie miała 7 metrów szerokości, poszerzy się jedynie na rondach i w okolicy dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi. Powstanie konieczna infrastruktura: system odwodnień, niezbędne ekrany akustyczne, oświetlenie w newralgicznych punktach, ogrodzenia z metalowej siatki, utrudniające zwierzętom wtargnięcie na drogę, przepusty pod jezdnią dla zwierząt. Obok obwodnicy powstaną drogi techniczne, które umożliwią, m.in. dojazd do pól uprawnych i posesji, jak również ścieżki rowerowe oraz chodniki. Zostaną także zbudowane miejsca parkingowe dla około 15 ciężarówek i 20 samochodów osobowych.
    Inwestycja realizowana jest w systemie ,,zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawcą – zarówno prac projektowych, jak i budowlanych, jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o. o. z Kielc. Całkowita wartość robót, które powinny zakończyć się do końca października 2018 roku, to 19 milionów 667 tysięcy złotych. Inwestycja powstaje przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
                              

 Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png