Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja”

Utworzono: środa, 14, czerwiec 2017

fio zajawkaProjekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja” to kontynuacja działań regrantingowych wzmacniających oddolne inicjatywy lokalne realizowanych przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w latach 2014-2016 na terenie województwa świętokrzyskiego. W ramach II edycji projektu, realizowane będzie zadanie publiczne ukierunkowane na wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Zadania te będą realizowane poprzez działania doradcze i przyznawanie mikrograntów – dotacji do 5000,00 zł na realizację małych, lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych przedsięwzięć grup niefromalnych kwotami do 5000,00 zł na inicjatywę. Dzięki wsparciu doradczemu zainteresowani uzyskają również informacje w zakresie realizacji i rozliczenia mikrograntów.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój oraz przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży w okresie III-XII 2017.

W ramach projektu przewiduje się dwa nabory wniosków:

I nabór – w okresie 26.06.2017-07.07.2017 r.

II nabór – wrzesień 2017 (Nabór ten będzie organizowany wyłącznie w tych gminach lub powiatach, z których JST wyrazi gotowość partycypacji finansowej w kosztach projektu poprzez przekazanie środków samorządowych na finansowanie w 50% kosztów inicjatyw. Pozostałe 50% środków będzie zapewnione w ramach projektu).

O zasadach ubiegania się o mikrodotację i warunkach udział w innych formach wsparcia w projekcie przeczytają Państwo w  „Regulaminie projektu„. Zasady tworzenia wniosków o dofinansowanie oraz szczegółowe informacje dotyczące pracy z generatorem wniosków zostały opisane w „Instrukcji wypełniania wniosku„.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

fio plakat

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png