Święto z przeglądem

Utworzono: poniedziałek, 12, czerwiec 2017

phoca thumb l 20W niedzielę, 11 czerwca br, w Busku-Zdroju obchodzono ,,Dzień Strażaka Ochotnika”, uświetniony przez ,,XIX Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP”.


    Rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną w kościele p.w. św. Brata Alberta, odprawioną pod przewodnictwem kapelana strażaków Diecezji Kieleckiej ks. kan. Marka Mrugały. Homilię wygłosił kapelan straży pożarnej powiatu buskiego ks. kan. Tadeusz Szlachta. Oficjalne uroczystości odbyły się w Parku Zdrojowym. Po złożeniu raportu prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druhowi Mirosławowi Pawlakowi, przez dowódcę uroczystości druha Andrzeja Rożkiewicza z OSP Brudzów, nastąpił przegląd pododdziałów, wciągnięcie flagi Związku OSP na maszt i odegranie hymnu strażackiego. Gości powitał starosta buski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Busku-Zdroju Jerzy Kolarz, a oficjalne przemówienia wygłosił prezes Zarządu Wojewódzkiego druh Mirosław Pawlak. Za wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i szczególne zasługi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa p-poż. prezes Hut Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak został uhonorowany medalem im. Bolesława Chomicza, a 4 druhów, wśród nich Ireneusz Kapusta z Bogorii zostało odznaczonych ,,Złotym Znakiem Związku”. Po wręczeniu odznaczeń, gratulacje, podziękowania i życzenia w podziękowaniu za ofiarną służbę, druhom strażakom złożyli: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dr n. med. Grzegorz Gałuszka, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat i Włodzimierz Mandziuch z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Oficjalną część ,,Dnia Strażaka Ochotnika” zakończono wyprowadzeniem pocztów sztandarowych i kompanii honorowych z placu uroczystości i poczęstunkiem w Parku Zdrojowym.
                                    

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png