O nowościach w szkolnictwie zawodowym

Utworzono: czwartek, 08, czerwiec 2017

phoca thumb l 3W dniu 5 czerwca br., w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Wykorzystanie środków finansowych UE na rozwój kompetencji kadr i promocję przedsiębiorstw”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych, na czele  z wicestarostą staszowskim Tomaszem Fąfarą, a także przedsiębiorcy, dyrektorzy placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

  Podczas spotkania zorganizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, prezentacje dotyczące programów, wspierających nowoczesne rozwiązania w szkolnictwie zawodowym, wygłosili reprezentujący tę instytucję: Janusz Juszczyk z Oddziału ds. Innowacji  i Transferu Wiedzy Departament Polityki Regionalnej UMWŚ oraz Piotr Żołądek  ze Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora UMWŚ.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani, m.in. z założeniami programu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region”. Zagadnienie to omówił Janusz Juszczyk. Programem zostało objętych 28 szkół i placówek ponadgimnazjalnych w regionie, 560 uczniów i uczennic oraz 56 nauczycieli. Jego głównym założeniem jest wzrost jakości kształcenia zawodowego, zgodnie
z siedmioma inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego: metalowo-odlewniczej, nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej, zasobooszczędnego budownictwa, zrównoważonego rozwoju energetycznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych i branży targowo-konferencyjnej.  Kolejny prelegent, Piotr Żołądek mówił o Projekcie Promocji Gospodarczej Województwa Świętokrzyskiego, przedstawił także harmonogram działań z tym związanych. W ramach projektu, w latach 2017-2020 już zrealizowano, a także zaplanowano szereg konferencji i spotkań informacyjnych. Tematykę szkoleń i aktualnie prowadzonych naborów wniosków o unijne dofinansowanie, przedstawił Marek Kowalski z Punktu Informacji o Funduszach Europejskich w Sandomierzu.

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png