XLIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: wtorek, 06, czerwiec 2017

W dniu 20 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XLIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu XLII/17 z dnia 30 maja 2017 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie:
a)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok – projekt 21/17;
b)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 22/17.
8.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2016 rok - projekt 37/17.
9.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
10.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png