Projekt drugiego odcinka rozpoczęty

Utworzono: środa, 12, kwiecień 2017

phoca thumb l 1W dniu 12 kwietnia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie, została podpisana umowa na „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: ,,Budowa układu obwodnicowego  m. Staszów odc. DW 764 km ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22” wraz z wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.


    Zadaniem objęty jest drugi z trzech etapów budowy obwodnicy Staszowa, o dł. około 1,5 km, realizowany na podstawie opracowanej koncepcji przez firmę PROMOST Consulting Koncepcji Programowo Przestrzennej.  Etap I, o długości 4 km 870 m, na planie zaznaczony na niebiesko, jest w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Szacowany termin oddania tej inwestycji do użytku to 30 października 2018 roku.
    Budowa II etapu układu obwodnicowego miasta Staszów przewiduje połączenie dwóch dróg wojewódzkich nr 764 (Staszów-Kielce) i 757 (Staszów-Opatów) i przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum miasta, po jego północno - wschodniej stronie. Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu jednojezdniowej drogi wraz z węzłami w miejscach krzyżowania się z drogami wojewódzkimi (w formie małych rond o średnicy zewnętrznej 40,0 m poza obszarem zabudowanym i o średnicy 35,0 m na terenie zabudowanym) wraz z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg (za pomocą skrzyżowań skanalizowanych). W rozwiązaniu przewidziano także drogi dojazdowe połączone z obwodnicą za pomocą skrzyżowań oraz ścieżki rowerowe, z których ruch na pewnych odcinkach przechodzi w drogi dojazdowe. Podstawowymi celami  inwestycji jest: wyprowadzenie ruchu i odciążenie Staszowa, poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na odcinkach dróg wojewódzkich 764 i 757, poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich oraz w mieście, poprawa warunków ekologicznych dla mieszkańców, aktywacja gospodarcza terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie planowanej obwodnicy.
    Przetarg przeprowadzony przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie staszowskim, został opublikowany w dniu  14 marca br., a sfinalizowany podpisaną umową w dniu 12 kwietnia br. Do postępowania przetargowego przystąpiły 4 firmy najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektowe AJKO Artur Kręcisz ze Staszowa. Termin wykonania prac projektowych upływa z dniem 30 listopada 2017roku. 

                                  
 Tekst: Katarzyna Stępień  

                                     Foto: Jan Mazanka

 

obdowdnica 2017

 

Plan budowy obwodnic, kolorem niebieskim  - I etap budowy, odcinek o dł. 4 km 870 m. Kolor czerwony – planowany odcinek o dł. około 1,5 km.

 

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png