Wójtowie i burmistrzowie rozmawiali o ekonomii społecznej.

Utworzono: poniedziałek, 03, kwiecień 2017

phoca thumb l 3W dniu 29 marca w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Staszowie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu staszowksiego. Konwent otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, który podziękował wszystkim za przybycie oraz zaprosił na wykłady dotyczące działań podejmowanych w celu utworzenia na terenie powiatu staszowksiego podmiotów ekonomii społecznej.


    Na zaproszenie starosty staszowskiego wykłady poprowadziły kolejno: Pani dr Karolina Jarosz –  zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach na temat celów i form działalności ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego, Pani Magdalena Skóra doradca w ROPS Kielce na temat przykładów zawiązywania partnerstw publiczno-prywatno-społecznych na terenie województwa Świętokrzyskiego, Pani Katarzyna Kozłowska – pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na temat „Partnerstwa współpracy przy rozwoju ekonomii społecznej”.
Prezentowane w wykładach treści spotkały się z dużym zainteresowaniem wójtów, burmistrzów i starostów, którzy wspólnie wyrazili zainteresowanie konsultacjami pomysłów i projektów dotyczących rozwoju ekonomii społecznej na terenie gmin i powiatu staszowksiego.
     W spotkaniu wzięli udział: Michał Skotnicki – starosta staszowski, Tomasz Fąfara – wicestarosta staszowski, Sławomir Mikula – sekretarz Miasta i Gminy w Staszowie, Adam Kowal – radny powiatu staszowksiego, Rafał Suska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Rafał Łysiak – burmistrz Miasta i Gminy osiek, Grzegorz Forkasiewicz – wójt gminy Rytwiany, Władysław Brudek – wójt gminy Bogoria, Jacek Tarnowski – burmistrz miasta i gminy Połaniec, Jan Klamczyński – wójt gminy Szydłów, Leszek Juda – wójt gminy Oleśnica.
Kolejną częścią konwentu było omówienie sytuacji drogowej w poszczególnych gminach i wytypowanie do modernizacji, odbudowy przez wójtów i burmistrzów odcinków dróg, które będą modernizowane w ramach Programu Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej. Powiat staszowski występuje z wnioskiem o dofinansowanie tych zadań na rok 2018. Kwestie formalne aplikowania o środki finansowe omówił Rafał Suska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Na zakończenie konwentu omówiono kwestię organizacji dożynek powiatowych oraz działań w poszczególnych gminach z zakresu ochrony środowiska.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png