XL Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 23, marzec 2017

W dniu 28 marca 2017 roku o godzinie 12.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XL Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu XXXVIII/17 z dnia 10 lutego 2017 roku i Protokołu XXXIX/17 z dnia 10 lutego 2017 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu w Staszowie w sprawie włączenia gmin Oleśnica i Szydłów w zakres właściwości miejscowej Placówki Terenowej KRUS w Staszowie – projekt 1/17.
8.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:

  1. zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – projekt 7/17;
  2. przyjęcia informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2016 r. – projekt 8/17;
  3. określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. – projekt 9/17;
  4. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Staszowskiego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku – projekt 10/17;
  5. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego na rzecz Gminy Staszów – projekt 11/17;
  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027 – projekt 12/17;
  7. zmian w budżecie na 2017 rok – projekt 13/17.

9.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
10.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png