Kolejne odcinki dróg do remontu

Utworzono: środa, 22, marzec 2017

phoca thumb l 2W dniu 22 marca br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie, zostały podpisane umowy na realizację dwóch zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Pierwsze zadanie obejmuje: „Przebudowę odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Pełczyce, Strzegom, Strzegomek i Szydłów z poprawą bezpieczeństwa pieszych”.

Natomiast drugie zadanie to: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w miejscowościach Bydłowa, Brody i Koniemłoty z dostosowaniem do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne”. Łączna długość przebudowywanych dróg to: 4,426 km, a wartość inwestycji opiewa na 2 mln 499 tys. 842 zł.  Zadania te będą realizowane przy udziale dotacji wojewody świętokrzyskiego, środków własnych powiatu staszowskiego, a także przy udziale finansowym gmin: Bogoria, Rytwiany, Szydłów i Oleśnica oraz miasta i gminy Staszów.
Inwestycje będą  prowadzone na odcinkach dróg powiatowych: nr 0780T Wola Malkowska – Bogoria - Klimontów w m. Pełczyce, nr 0813T Wiśniówka – Niekrasów w m. Strzegom i Strzegomek, nr 0037T Szydłów – Pieczonogi w m. Szydłów, nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki w m. Koniemłoty oraz nr 0109T Bydłowa – Brody Duże w m. Bydłowa i Brody.
Zakres prac obejmie wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych, chodników, poboczy utwardzonych materiałem kamiennym, renowacji istniejącego odwodnienia, a także wykonania i uzupełnienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. oznakowania pionowego i poziomego dróg. Planowany termin zakończenia prac to 30 sierpnia br., a wykonawcami robót będą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”.

                            Tekst: Adam Jur
                            Foto: Paulina Majczak

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png