Szanowni Rolnicy!!!

Utworzono: piątek, 17, marzec 2017

Szanowni Rolnicy, w ostatnich dniach na terenie powiatu staszowskiego, było kilka przypadków fałszywych kontroli gospodarstw sprawdzających utrzymania drobiu w zamknięciu. Osoby nieuprawnione do przeprowadzania takich kontroli starały się wyłudzić od rolników pieniądze z tytułu mandatów. Informujemy, że do przeprowadzania kontroli są upoważnieni wyłącznie pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie, posiadający stosowne upoważnienia i legitymacje służbowe.
    Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2016 roku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zarządzeniu środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, nadal obowiązuje utrzymywanie drobiu w zamknięciach lub w wolierach zabezpieczających przed kontaktem drobiu z dzikimi ptakami. W przypadku nie stosowania się do w/w rozporządzenia, Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna może nałożyć karę w formie decyzji administracyjnej.
     O ewentualnych fałszywych kontrolach, jakie mogą się powtórzyć w przyszłości, prosimy informować Komendę Powiatową Policji, lub najbliższy posterunek.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png