Powiat Staszowski w programie „Szkolny Klub Sportowy”

Utworzono: poniedziałek, 13, luty 2017

     Z dniem 1 lutego br. Powiat Staszowski przystąpił do programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”, organizowanego przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.
     Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

     Porozumienie pomiędzy Powiatem Staszowskim a WSZS w Kielcach zawarte jest na okres od 1 lutego do 30 grudnia br., jego celem jest organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci i młodzieży.
     Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela w-f z danej szkoły, 2 razy w tygodniu w wymiarze 1 godz. (60 min.), a uczestnicząca w nich młodzież zostanie podzielona na 15-25 osobowe grupy. Przewidziane są 2 edycje programu, w łącznym wymiarze 70 godzin, z przerwą wakacyjną.  
I edycja 2017r. potrwa od 15.02.2017r. do 23.06.2017r.
II edycja 2017r. potrwa od 01.09.2017r. do 15.12.2017r.
     W związku z uczestnictwem w programie, Powiat Staszowski przekaże kwotę 200 zł na każdą grupę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa, w zajęciach sportowych, każdej z grup, zarówno w I jak i II edycji programu.   
     W programie „SKS” będą uczestniczyć cztery szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu staszowskiego: Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu oraz Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.
     Program będzie realizowany na salach, halach, boiskach, udostępnionych nieodpłatnie przez szkołę uczestniczącą w zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, zgodnie z umową zawartą ze szkołą.  

Bożena Mazur
Michał Skrętek
Starostwo Powiatowe w Staszowie

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png