Z posiedzeń Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 10, luty 2017

phoca thumb l 6W piątek 10 lutego br., odbyły się dwie sesje Rady. W czasie pierwszego posiedzenia, przyjęto 3 projekty uchwał dotyczące: sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok, sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, a także uchwałę intencyjną w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą ,,Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych”. Po przegłosowaniu trzeciego projektu uchwały, Biuro Obsługi Rady Powiatu w Staszowie otrzymało z Kuratorium Oświaty w Kielcach informację mailową z nową interpretacją prawną tekstu uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. W związku z zaistniałą sytuacją, po zamknięciu obrad 38. sesji Rady, zwołania posiedzenia Zarządu Powiatu, jak również Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, otworzył obrady sesji nadzwyczajnej, w czasie której podjęto dwie uchwały: w sprawie unieważnienia poprzednio przegłosowanego projektu uchwały ,,oświatowej” oraz w sprawie przyjęcia nowej uchwały intencyjnej w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą ,,Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych”, zawierającej sugestie prawne Kuratorium Oświaty w Kielcach.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png