XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: poniedziałek, 06, luty 2017

W dniu 10 lutego 2017 roku o godzinie 11.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XXXVII/16 z dnia 27 stycznia 2017 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)    przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok - projekt 2/17;
  b)    projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych – projekt 3/17;
  c)    przyjęcia sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną – projekt 4/17.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png