W sprawie rozwoju turystyki

Utworzono: środa, 01, luty 2017

phoca thumb l 1W środę, 1 lutego br. w Starostwie staszowskim, odbyło się spotkanie poświęcone konsolidacji działań samorządu powiatowego oraz podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń działających w obszarze turystyki, w celu wypracowania wspólnej oferty zarówno dla turystów weekendowych, jak i tych którzy chcą dłużej zabawić na ziemi staszowskiej.

Spotkanie otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki, który przybyłym osobom podziękował za przyjęcie zaproszenia do dyskusji i wspólnych działań, m.in. przy opracowaniu albumu turystycznego, jak i pozostałych materiałów promocyjnych związanych z organizacją zlotu członków Europejskiego Związku Turystyki Rowerowej UECT, jaki odbędzie się na ziemi staszowskiej w dniach: 7 – 14 lipca 2018 roku.  W tym europejskim spotkaniu cyklistów weźmie udział około 1500 rowerzystów, co wiąże się z szeregiem działań logistycznych, jak i związanych z promocyjnym i medialnym zabezpieczenie tej imprezy. Sprawy organizacji samych tras rowerowych i rajdów wzięło na siebie Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, a główna baza rajdu będzie zlokalizowana na terenie Zespołu Pałacowego w Kurozwękach. Dla usankcjonowania i usprawnienia poszczególnych działań, także z myślą o pozyskaniu środków na planowane inicjatywy, podpisano porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. ,,Powiat staszowski, miejscem rozwoju produktów turystycznych i kulturalnych”. Prezesi i właściciele hoteli zostali poproszeni o przekazanie zdjęć i informacji do przygotowywanego albumu i innych materiałów promocyjnych, z których część zostanie już w lipcu br. zabrana przez staszowian do Luksemburga w związku z planowanym tam zlotem rowerzystów.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

  

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png