Z zebrania OSP w Szydłowie

Utworzono: poniedziałek, 23, styczeń 2017

phoca thumb l 1W sobotę, 21 stycznia br. w Szydłowie, odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej za 2016 rok. Otworzył je i prowadził prezes jednostki druh Stanisław Wojterski, który także odczytał stosowne sprawozdanie. W zebraniu, oprócz druhów strażaków uczestniczyli: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki, który także jest członkiem szydłowskiej jednostki oraz prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Szydłowie, wójt Jan Klamczyński. Komendę Powiatową PSP w Staszowie reprezentował zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. Grzegorz Rajca. Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium, a spotkanie było również okazją do omówienia planu działań na rok bieżący. Jak wynikało z dyskusji, najważniejszym problemem do załatwienia w najbliższym czasie, jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia ochrony osobistej strażaka. Poruszono również temat przygotowań do zawodów pożarniczych, zarówno w kategorii druhów seniorów, jak i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP na terenie powiatu staszowskiego rozpoczęły się 6 stycznia obradami druhów strażaków w Bogorii. Do tej pory takie zebrania przeprowadzono także w jednostkach: Jurkowic, Krzczonowic, Tuklęczy, Miłoszowic, Woli Osowej, Zrębina, Sichowa Małego, Pęcławic, Turska Wielkiego, Domaradzic, Zimnowody, Ruszczy, Łukawicy, Rybitw, Strzegomia, Jabłonicy i Szwagrowa, gdzie po rezygnacji dotychczasowego prezesa druha Zbigniewa Żyły, wybrano nowego prezesa, którym został druh Łukasz Żurawski.
Zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zebrania sprawozdawcze z działalności za 2016 rok, powinny się odbyć we wszystkich 79 jednostkach OSP ziemi staszowskiej, do dnia 31 marca br. Przeprowadzone dotychczas zebrania wynikają z harmonogramu, jaki ustalono w dniu 5 stycznia br. podczas obrad Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, jakie odbyło się w sali posiedzeń staszowskiego Starostwa.  

                            Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png