Medal dla zasłużonego druha

Utworzono: poniedziałek, 16, styczeń 2017

phoca thumb l 1Druh Stefan Kawalec z Sichowa Małego został uhonorowany Medalem im. Bolesława Chomicza, przyznanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Medal, w dniu 14 stycznia br., wręczył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki.

Pismo od Zarządu Głównego Związku OSP RP potwierdzające przyznanie medalu przekazał prezes Zarządu Gminnego OSP w Rytwianach wójt Grzegorz Forkasiewicz. W ceremonii wręczenia medalu uczestniczyli także: prezes Zarządu OSP w Sichowie Małym mł. bryg. Grzegorz Rajca i wiceprezes Zbigniew Porczak. Druh Stefan Kawalec, mający obecnie 92 lata, pełnił w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych Sichowa Małego szereg funkcji i m.in. przyczynił się do budowy miejscowej strażnicy.

                                    Tekst: Jan Mazanka
                                    Foto: arch. OSP

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png