PSP nr 3 w Staszowie ,,Wiarygodną Szkołą”

Utworzono: czwartek, 05, styczeń 2017

PSP nr 3 w Staszowie Wiarygodna Szkola 1Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie została wyróżniona w Ogólnopolskim Programie "Wiarygodna Szkoła". Certyfikat, który otrzymała szkoła, to wyraz uznania dla osiągnięć edukacyjnych, bazy edukacyjno – sportowej oraz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

 

 

Podstawowym kryterium przyznania certyfikatu było uzyskanie przez szkołę wysokiego w miejsca wśród wszystkich szkół podstawowych, biorąc pod uwagę wyniki sprawdzianu szóstoklasisty opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
- Otrzymanie prestiżowego wyróżnienia, jakim jest Certyfikat Wiarygodności, jest potwierdzeniem stosowania w naszej Szkole odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa – mówi Ewa Rzepecka, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie. Dodaje, że zdobyte wyróżnienie zobowiązuje całą społeczność szkolną do dalszej wytężonej i efektywnej pracy, działania na  odpowiednim, wymaganym poziomie. Sprzyja ponadto budowaniu prestiżu Szkoły, wzmacnianiu zaufania ze strony uczniów i ich rodziców. Serdecznie gratulujemy.

PSP nr 3 w Staszowie Wiarygodna Szkola 1

PSP nr 3 w Staszowie Wiarygodna Szkola 2

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png