Utworzono: piątek, 30, grudzień 2016

nieodplatna pomoc prawna

Ulotka informacyjna

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Staszowskiego

Pomoc Prawna Nowy Rok 2018


Informacja

Informacja o wynikach konkursu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty i wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzona realizacja zadania dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja


Informacja

Informacja dot. ofert jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Staszowie na otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja


Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie


Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2018 r.

Ogłoszenie


Informacja

STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE INFORMUJE, O JEDNORAZOWEJ ZMIANIE HARMONOGRAMU PRACY PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 1, ZLOKALIZOWANEGO W NASZYM URZĘDZIE. ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PRACY PUNKTU WINIEN ON BYĆ CZYNNY W DNIU 13 LISTOPADA W GODZ. 7:30- 11:30. W ZWIĄZKU Z FAKTEM, ŻE W DNIU TYM URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY ( DZIEŃ WOLNY W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO 11 LISTOPADA PRZYPADAJĄCE  W TYM ROKU W SOBOTĘ) – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ BĘDZIE PRACOWAŁ 17.11.2017r. GODZ. 12:00-16:00


Nieodpłatna Pomoc Prawna 1 listopada 2017


INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH OD 06.10.2017 DO 30.10.2017 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NR 2 W POŁAŃCU ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO BUDYNKU CENTRUM KULTURY I SZTUKI.


 

Pomoc Prawna zmiany wrzesien 2017Pomoc Prawna Harmonogram wrzesien grudzien

Pomoc Prawna Informacja

20170919 Informacja Pomoc Prawna

 Punkty Pomocy Prawnej 2017

Nieodpłatna Pomoc Prawna Harmonogram

Pomoc Prawna Styczen 2017

Pomoc Prawna Wielkanoc 2017

Pomoc Prawna 2 maj 2017

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2 maja 2017

 

Pomoc Prawna maj 2017

 Pomoc Prawna Boze ciało 2017

Pomoc Prawna 15 sierpnia 2017

Pomoc Prawna 16 czerwca 2017 Szydłów

 

Pomoc Prawna Boze Narodzenie 2017

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png