Przedświąteczne odbiory

Utworzono: piątek, 23, grudzień 2016

   2W czwartek, 22 grudnia br. dokonano ostatnich odbiorów robót na drogach powiatu staszowskiego w 2016 roku. Przedmiotem oceny były dwie inwestycje: remont drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Kotuszów o długości 615 m i wartości 222 tys. 900 zł, zrealizowany w ramach dotacji pozyskanej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 158 tys. 532 zł tj. 71% kosztów. Pozostałe środki w wysokości 64 tys. 368 zł solidarnie, w równych częściach, pokryto z budżetu Powiatu Staszowskiego i Gminy Szydłów. Inwestycję zrealizowała spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

   Drugą inwestycją odebraną w tym dniu był remont drogi powiatowej nr 0792T Czajków Północny - Wiązownica Mała o dł. 662 m i wartości 98 tys. 775 zł. Środki pochodziły w równych częściach z budżetów: Powiatu Staszowskiego oraz Miasta i Gminy Staszów. Wykonawcą była Firma Transportowo–Budowlano–Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl. Łącznie, w dniu 22 grudnia br., dokonano odbioru remontów na dwóch odcinkach dróg powiatowych, o łącznej długości 1 277 m i wartości inwestycji wynoszącej 321 tys. 675 zł.

Tekst i foto: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie.

1

W czasie odbioru drogi powiatowej nr 0035T w Kotuszowie, od lewej: starosta staszowski Michał Skotnicki, Paweł Krakowiak i Henryk Kobryń z Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie oraz wicestarosta Tomasz Fąfara.

 

2

Wyremontowano odcinek o długości 615 m i wartości 222 tys. 900 zł, przebiegający przez wieś Kotuszów.

 

3

Członkowie Zarządu Powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, radni powiatowi i miejscy, sołtysi, a także przedstawiciele wykonawcy, podczas odbioru wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 0792T Czajków Północny - Wiązownica Mała

 

4

W Wiązownicy Małej wyremontowano odcinek o długości 662 m, kosztem 98 tys. 775 zł.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png