Dyrektor staszowskiego szpitala podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Utworzono: piątek, 18, grudzień 2015

phoca thumb l 1Od dnia 7 stycznia 2016 roku, na podstawie powołania przez premier Beatę Szydło, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie dr n. med. Marek Tombarkiewicz rozpocznie pracę na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.
    Dyr. Marak Tombarkiewicz, w 1991 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach - Wydział Lekarski w Zabrzu. W 1995 roku, również na tej uczelni uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, II stopień specjalizacji, uzyskał w 1999 roku, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ponadto dr Marek Tombarkiewicz jest specjalistą medycyny ratunkowej.


    Pracę w staszowskim szpitalu rozpoczął w 1992 roku, pracując kolejno na stanowiskach: asystentów i ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W latach: 2001 – 2007 pracował w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Końskich na stanowisku ordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego i kierownika działu ratownictwa medycznego. W dniu 1 lutego 2007 roku, po wygraniu konkursu, został dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
    Staszowski szpital, pod kierownictwem dyr. dr. n. med. Marka Tombarkiewicza, został jedną z najlepszych tego typu placówek medycznych w Polsce. Dzięki szeregu inwestycjom, m.in. budowie Bloku Operacyjnego, otwarciu Ośrodka Badań Klinicznych, corocznym remontom kolejnych oddziałów, zakupom nowoczesnego sprzętu oraz podnoszeniu kwalifikacji medycznych personelu, staszowski szpital posiada szereg certyfikatów ISSO, a w ocenach krajowych zajmuje bardzo wysokie miejsce, ostatnio, w 2014 roku, sklasyfikowany na 28 miejscu w ogólnopolskim rankingu ,,Bezpieczny Szpital”.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka


 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png