Staszowskie kwesty

Utworzono: wtorek, 03 grudzień 2019

W Staszowie, każdego roku, listopad można określić, jako miesiąc kwestowania, gdyż, w tym miesiącu organizuje się ich najwięcej. Także i w tym roku listopad rozpoczął się kwestą na staszowskich cmentarzach, którą od 31 października do 2 listopada zorganizowało Stowarzyszenie PRO CIVITAS, a zebrane środki przeznaczone są na odnowienie nagrobnych pomników na starym cmentarzu przy kościele Św. Bartłomieja.

W tym roku zorganizowano ją już po raz 13-ty. Tą liczbę niektórzy przyjmują, jako magiczną. Dla jednych jest to liczba pechowa a innym przynosi szczęście. Nam przyniosła szczęście, gdyż zebraliśmy 6 178, 80 zł i jedno Euro. Jest to największa kwota, jaką jednorazowo udało się nam zebrać od roku 2007.  Było to możliwe dzięki zaangażowaniu 21 wolontariuszy i 12 Strzelców z - JS 2151 im. 2 Pułku Piechoty Legionów – uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wyszyńskiego pod opieką pani mgr Joanny Kmiecik – kierowniczki Grupy Wolontariackiej oraz panów mgr Edwarda Drózda – dowódcy tejże jednostki i mgr Marka Morawskiego –zastępcy dowódcy. Dotychczas zebrane środki pozwoliły na odnowienie 3. pomników: Wincentego Korczyńskiego z roku 1842, Krauze Zofii z roku 1878 oraz Józefa Paciorkowskiego z 1881 r. W kolejce na renowację czeka jeszcze 27. Nadal czekają na swojego Jerzego Waldorffa.  Zebrane, w tym roku, środki zostaną przeznaczone na odnowienie nagrobka Marianny Bielawskiej pochodzącego z roku 1873, który jest swoistym arcydziełem staszowskiej sztuki sakralnej. Koniec listopada zapisał się kolejną, przedświąteczną kwestą artykułów spożywczych, zorganizowaną przez Staszowski Ośrodek Pomocy Społecznej, w dniach 29 i 30, w trakcie, której zbierano artykuły spożywcze, chemiczne i słodycze, które przekazano osobom najuboższym, samotnym i najbardziej potrzebującym z terenu miasta i gminy. Koordynatorem ze strony OPS była pani Anita Pabian-Zawolik, a uczestniczyło w niej 188 wolontariuszy ze staszowskich szkół średnich i podstawowych, którzy zebrali 2 190, 885 kg różnych artykułów. Na terenie szkół organizacją kwesty zajmowali się: mgr Joanna Kmiecik w Liceum Ogólnokształcącym im. Wyszyńskiego, mgr Edyta Utnik w Zespole Szkół im St. Staszica, mgr Ewa Krzystanek w „Ekonomiku” im. Jana Pawła II, mgr Grażyna Kwiecień w Szkole Podstawowej nr 1, z której kwestorami byli także harcerze oraz mgr Beata Piotrowicz ze Szkoły Podstawowej nr 2. Cieszmy się, że istnieje grupa nauczycieli, którzy w sercu zrobili miejsce dla bliźnich, a swoja pasję zaszczepiają w sercach swoich uczniów. Dziękujemy organizatorom, kwestorom i darczyńcom, dzięki którym mogliśmy zebrać dary i przekazać je najbardziej potrzebującym oraz, chociaż częściowo, zadbać o staszowski stary cmentarz przy Św. Bartłomieju.

                                                                                                                       Joanna Kmiecik

IMG 20191130 093942 resized 20191202 093129192 1

Wolontariusze w czasie zbiórki żywności.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech