Barbórka w Dolomitach

Utworzono: poniedziałek, 02 grudzień 2019

dolomityW sobotę 30 listopada, górnicze święto odbyło się w Kopalni Dolomitów S.A. w Sandomierzu. Władze samorządowe na ,,Barbórkowych” obchodach reprezentowali, m.in.: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, starosta staszowski Józef Żółciak, starosta opatowski Tomasz Staniek, starosta sandomierski Marcin Piwnik, burmistrz Sandomierza Marcin Marzec i wójt gminy Bogoria Marcin Adamczyk.

    Po złożeniu życzeń dla Zarządu i górników Spółki Dolomity, starosta staszowski Józef Żółciak, przekazał prezesowi Longinowi Bokwie pismo w którym czytamy, m.in.: ,,…Z okazji „Dnia Górnika”, Panu Prezesowi, Członkom Zarządu, a także wszystkim Pracownikom Kopalń Dolomitu SA w Sandomierzu, składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych wielu lat pomyślnego funkcjonowania Spółki oraz jak najlepszych wyników finansowych. Ponad trzydziestoletnia obecność ,,Dolomitów” na rynku w Polsce, świadczy o wysokiej jakości produkowanych w Spółce grysów, tłuczni, mieszanek i nawozów mineralnych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, poszanowania środowiska naturalnego oraz troski o lokalną społeczność. Wyrażamy najszczersze zadowolenie, że Spółka prowadzi wydobycie także na terenie naszego powiatu, zatrudniając ponad 100 pracowników, z perspektywą utworzenia kolejnych miejsc pracy, czego jak najserdeczniej życzymy. Pana Prezesa, Członków Zarządu, a także wszystkich Pracowników prosimy również o przyjęcie najlepszych życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.
    Oprawę muzyczną uroczystości barbórkowych zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a tradycyjnie, obchody górniczego święta zakończono ,,karczmą piwną”.

                                Tekst: Jan Mazanka
                                Foto: Lucjan Piotrowski

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech