Wykaz ofert i informacja o wynikach konkursu

Utworzono: środa, 27 listopad 2019

Informacja o wynikach konkursu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty i wyłonienia organizacji pozarządowej, którym zostanie powierzona realizacja zadań dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wykaz ofert jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Staszowie na otwarty konkurs ofert na realizację  w 2020 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego.

Informacja o wynikach konkursu

Wykaz ofert

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech