Z obrad 15. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 27 listopad 2019

phoca thumb l 10Porządek posiedzenia, zaproponowany przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę, jak i protokół z poprzednich obrad, zostały przyjęte jednogłośnie bez wprowadzania zmian. Następnie minutą ciszy radni uczcili pamięć zmarłego śp. Tadeusza Mordasa, radnego pierwszej kadencji w latach: 1999- 2002.
Zapis transmisji Sesji

    Podczas posiedzenia radni przyjęli 5 projektów uchwał, które dotyczyły:
1. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski w roku szkolnym 2018/2019,
2. udzielenia pomocy finansowej gminie Bogoria w wysokości 150 tys. zł na zakup pojazdu asenizacyjnego,
3. zmiany Uchwały Nr VII/19/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019 roku, w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku,
4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027,
5. zmian w budżecie na 2019 rok.

    Wnioski i oświadczenia oraz zapytania radnych dotyczyły, m.in.: budowy chodnika przy drodze powiatowej w Szydłowie oraz w Suchowoli, remontu dróg powiatowych oraz sytuacji w Grupie Azoty ,,Siarkopol” Grzybów, a także kształcenia zawodowego uczniów.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech