OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA

Utworzono: wtorek, 26 listopad 2019

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 120
Zjawisko/Stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(77), jędrzejowski(76), kazimierski(80), Kielce(74), kielecki(74), konecki(71), opatowski(72), ostrowiecki(72), pińczowski(79), sandomierski(76), skarżyski(72), starachowicki(74), staszowski(76), włoszczowski(72)
Ważność od godz. 21:00 dnia 26.11.2019 do godz. 10:00 dnia 27.11.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się gęste mgły w zasięgu ktorych widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 21:00/26.11 do
10:00/27.11.2019 widzialność 50 m. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Adam Michniewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech