Połaniec w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Moc na start”.

Utworzono: wtorek, 26 listopad 2019

zespol szkol w polancuFinał walki o stypendium Enea S.A. będzie rozegrany w Poznaniu 11 grudnia br. Stawka była bardzo wyrównana, Komisja Konkursowa oceniając prace, brała pod uwagę m.in. poziom merytoryczny, bezbłędność i estetykę wykonania pracy, kompletność i innowacyjność przedstawionego zagadnienia.


    Autorami finałowej pracy z Połańca są uczniowie I klasy Technikum Elektronicznego Piotr Moryto i Mieszko Trytek, rolę opiekuna pełni Mariusz Zyngier.
 
    Komisja Konkursowa najwyżej oceniła 6 prac:
▪ „Elektromobilność w SmartCity” - Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy,
▪ „Ekologiczne miasto przyszłości”- Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu,
▪ „Czy sieć Smart Grid na pewno jest bezpieczna?” - Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
▪ „Wizja Energetyki Przyszłości” - Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie,
▪ „Energetyka odnawialna. Czy to ma sens? - Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu,
▪ „Współpraca fotowoltaicznych źródeł energii elektrycznej z siecią niskiego napięcia” - Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.
 
    Jesteśmy dumni, że już uczniowie klasy pierwszej osiągnęli tak duży sukces w rywalizacji z zespołami z całej Polski.

                            Dyrekcja Zespołu Szkół w Połańcu.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech