Poświęcono kapliczkę leśników

Utworzono: piątek, 22 listopad 2019

lesnicyDla upamiętnienia leśników i pracowników lasów, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w walce o odzyskanie niepodległości, a później w jej obronie w latach II wojny światowej poświęcono kapliczkę ustawioną przy drodze do klasztoru pokamedulskiego w Rytwianach.

    Uroczystość z udziałem, m.in.: dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr. inż. Andrzeja Matysiaka, nadleśniczego Nadleśnictwa Staszów Adama Lubery, radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pawła Krakowiaka, starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guzala, wójta gminy Rytwiany Grzegorza Forkasiewicza, ks. kan. Wiesława Kowalewskiego z Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, oraz licznie obecnych leśników, odbyła się w dniu 21 listopada br. Obecni byli także przedstawiciele placówek, gdzie budowa kapliczki była realizowana, tj. Jerzy Jabczuga – dyr. Centrum Kształcenia Zawodowego, dr Sławomir Maj – zastępca dyr. Zespołu Szkół w Staszowie i Mirosław Bernyś – dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie. Historię budowy kapliczki opowiedział artysta staszowski i regionalista Jan Żukowski – autor koncepcji i kierujący wykonaniem dzieła.
    Leśnicy, z których większość miała przeszkolenie wojskowe, obok księży i nauczycieli, byli najbardziej represjonowaną grupą, zarówno przez okupantów niemieckich, jak i radzieckich, szczególnie po wkroczeniu 17 września 1939 roku Armii Czerwonej na teren dawnych Kresów. Prześladowania wynikały nie tylko z potencjalnych możliwości leśników podjęcia walki z okupantem, wynikające z ich wykształcenia, patriotycznych postaw i znajomości terenu, ale także z ich udziału w walkach I wojny światowej, a także wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
    Każdy z uczestników uroczystości poświęcenia kapliczki, na pamiątkę tego wydarzenia, otrzymał 2 tomy albumów pt. ,,Lasy i leśnicy Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych przez 100 lat Niepodległości. Księga walki, pracy i pamięci” opracowanych przez Piotra Kacprzaka i Krzysztofa Busse. Autorzy, na 580 stronach z licznie zamieszczonymi zdjęciami, opisali losy leśników splatające się z historią Polski i trudami odzyskania niepodległości, w tym także na terenie ziemi staszowskiej.


                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech