XV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 22 listopad 2019

W dniu 27 listopada 2019 roku o godzinie 9:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XV Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/19 z dnia 10 października 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski w roku szkolnym 2018/2019 – projekt 89/19.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria – projekt 90/19.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/19/19 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie  określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku – projekt 92/19.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 – projekt 96/19.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – projekt 97/19.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech