Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Utworzono: czwartek, 21 listopad 2019

Zarząd Powiatu w Staszowie ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na:


prowadzeniu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – typu B dla osób upośledzonych umysłowo tj.24 osób, w tym: 11 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spectrum autyzmu w okresie od stycznia 2020 do grudnia 2024r.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech