XI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 22, lipiec 2015

W dniu 23 lipca 2015 roku (czwartek) o godzinie 09.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się
XI Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

 1. Proponowany porządek obrad sesji:
 2. Otwarcie sesji.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4.  Porządek obrad sesji.
 5. Przyjęcie Protokołu X/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)  zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku – projekt 48/15;
  b)  pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 0818T Połaniec-Niekurza – projekt 49/15;
  c)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 50/15;
  d)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 51/15;
  e)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 52/15;
  f)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 53/15;
  g)  udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 54/15;
  h)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024 – projekt 55/15;
  i)  zmian w budżecie na 2015 rok – projekt 56/15.
 9. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png