Uczczono 25-lecie samorządu

Utworzono: środa, 27, maj 2015

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"phoca\\\\\\\\"\\\\"\\"\"W Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, w dniu 26 maja br., odbyła się konferencja, której tematem był ,,Współczesny samorząd terytorialny w perspektywie 25 lat”. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy różnych szczebli z terenu powiatu staszowskiego aktualnie piastujący swoje funkcje, jak również ci, którzy w tym obszarze byli aktywni w poprzednich kadencjach. Wśród zebranych na sali narad staszowskiego Urzędu nie brakowało także pracowników administracji, dyrektorów szkół, przedsiębiorców, jak również uczniów szkół gimnazjalnych.    Sympozjum rozpoczęła zastępca burmistrza Staszowa dr Ewa Kondek, która powitała wszystkich zebranych i nakreśliła program spotkania. Następnie burmistrz Leszek Kopeć wygłosił referat pt. ,,Rok 2015 rokiem Samorządu Terytorialnego”, drugie wystąpienie pt. ,,25 lat samorządu terytorialnego – 25 lat rozwoju lokalnego i regionalnego” zaprezentował starosta staszowski Michał Skotnicki. Podsumowania wystąpień dokonał prof. dr hab. Wojciech Saletra – dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który przypomniał prawną drogę przygotowania i wprowadzania reformy samorządowej w 1990 roku oraz przedstawił wnioski z 25 lat jej funkcjonowania, a także z późniejszego nowego podziału administracyjnego kraju. Zasłużonym samorządowcom wręczono pamiątkowe grawertony, a na zakończenie spotkania byli i aktualnie czynni samorządowcy podzielili się swoimi doświadczeniami, jak również nadziejami na kolejne lata.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png